MAKNA LAMBANG

STKIP - BIM

MAKNA LAMBANG

                                                           

  

Lambang STKIP BIM memiliki makna sebagaiberikut:

  1. a. STKIP BIM memiliki lambang  berbentuk lingkaran yang  merupakan perwujudan kebulatan tekad untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. b. Lingkaran berwarna merah merupakan satu kesatuan civitas akademika dalam membina,menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi bidang keguruan.
  3. c. Warna dasar berwarna kuning yang melambangkan arti keagungan.
  4. d. Lingkaran dalam di tengah kuning emas melambangkan keagungan.
  5. e. Di tengah misteri alam terdapat tulisan “BIM” yangmerupakan kependekan Bina Insan Mandiri, melambangkan semangat dan tekad untuk membentuk dan menghasilkan manusia yang mandiri dan demokratis.

  Whoops, looks like something went wrong.