STRUKTUR ORGANISASI

STKIP - BIM

STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI

STKIP BINA INSAN MANDIRI

 

 

 

Ketua                                                                          :  Dr. Asykuri, M.Pd.

 

Wakil Ketua Bidang Akademik                     :  Erik Valentino, M.Pd.

 

Wakil Ketua Bidang Nonakademik             :  Drs. H. Jazuli, M.Si.

 

Kepala Badan Penjaminan Mutu                :  Dr. Subaidah, M.Pd.

 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Ketua Program Studi                                            :  Nur Aini Saura Putri, S.S., M.Pd.

 

Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi                                            :  Evi Widayanti, S.Pd., M.Pd.

 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Ketua Program Studi                                            :  Zuni Eka Tiyas Rifayanti, S.Pd., M.Pd.

 

Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini

Ketua Program Studi                                            :  Wisnu Kristanto, S.Pd., M.Pd.

 

Pendidikan Bahasa Inggris

Ketua Program Studi                                           :  Dr. Sulistiyani, M.Pd.

 

Kepala Biro Kemahasiswaan                        :  Erik Valentino, S.Pd., M.Pd.

Kepala Biro Administrasi Akademik         :  Rizka Nur Oktaviani, M.Pd.

Kepala UPT Perpustakaan                             :  Mahmudah, S.Sos.

Kepala Biro PSDM                                              :  Wulan Trisnawaty, M.Pd.

Kepala Puslitabmas                                         :  Dian Purnama Sari, S.Pd., M.Pd.

Kepala UPPL                                                         :  Apsari Fajar Prihantini, S.S., M.Pd.