STRUKTUR ORGANISASI

STKIP - BIM

STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI

STKIP BINA INSAN MANDIRI

 

 

 

Ketua                                                                          :  Dr. Subaidah, M.Pd.

 

Wakil Ketua                                                                   :  Drs. H. Jazuli, M.Si.

 

Kepala Badan Penjaminan Mutu                :  Evi Rizqi Salamah, M.Pd.

 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Ketua Program Studi                                            :  Nur Aini Saura Putri, S.S., M.Pd.

 

Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi                                            :  Evi Widayanti, S.Pd., M.Pd.

 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Ketua Program Studi                                            :  Rizka Nur Oktaviani, M.Pd.

 

Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini

Ketua Program Studi                                            :  Norma Diana Fitri, M.Pd.

 

Pendidikan Bahasa Inggris

Ketua Program Studi                                           :  Apsari Fajar Prihantini, S.S., M.Pd.

 

Kepala Biro Kemahasiswaan                        :  Dewi Rosaria Indah, M.Pd.

Kepala Biro Administrasi Akademik         :  Denok Julianingsih, M.Pd.

Kepala Biro PSDM                                               :  Zuni Eka Tiyas Rifayanti, S.Pd., M.Pd.

Kepala Puslitabmas                                          :  Dian Purnama Sari, S.Pd., M.Pd.

Kepala Biro MBKM dan PPL                          :  Alfina Citrasukmawati, M.Pd.

Whoops, looks like something went wrong.